Skola och boende

Boende

Vi har boende på skolan för 350 kr (fr o m 1 aug) natten i form av självhushåll. Eleverna delar rum samt kök, dusch och toalett. Boendet är i direkt anslutning till skolans lokaler och stämningen brukar vara hög och bidra till sammanhållning och gemensamma studier på kvällarna. Våra elever rekommenderar boendet till kommande elever då det bidrar till bättre studier och härlig gemenskap. Boende erbjuds i mån av plats!!!

Priser 

Boendekostnad är det enda som tillkommer utöver kursavgiften. Litteratur,resor till och från praktik i skolans bussar mm ingår.

Boende kostnad: 350kr (fr o m 1 aug)/natten

Boendet måste bokas i förväg då vi har begränsat antal platser.

Upplägg distansutbildning:

Våra utbildningar har följande upplägg:

Eleverna har ett 3-4-dagars seminarium på skolan en gång i månaden under totalt 2-4 terminer. Varje seminarium innehåller både teoretiska lektioner och praktisk utbildning.

Mellan seminarierna ska eleverna studera in teori- innehållet från lektionerna samt självständigt träna eventuella praktiska moment. Eleven får stöd i studierna genom instuderingsfrågor och tät kontakt med läraren. Eleverna har tillgång till mentor och/eller lärare via telefon och mail mellan 8- 16 alla vardagar.

I slutet av varje termin får eleverna enskilda samtal och skriftligt utlåtande av studieresultaten. Betygskriterier och kursmålen genomgås vid varje kursstart samt delas ut skriftligt.

Elevernas kunskapshämtning följs löpande genom It'slearning lärportal med läxförhör, diagnosprov, hemuppgifter, inlämningsuppgifter, hemtentamen och praktiska moment. Kunskapskontroll sker genom praktiska prov, diagnosprov, kursavslutande prov och diplomeringsprov.

Betygskriterierna och målen med utbildningen är kända och finns alltid tillgängliga på 
It's learning.

Eleverna genomgår diagnosprov löpande, praktiska prov samt del- och sluttentamen.

Teoretisk undervisning:

Läraren/ föreläsaren planerar dagens föreläsningar/ undervisning enligt timplan och grundat på vad som hunnits med till dags datum. Undervisningen sker om möjligt muntligt, digitalt (visuellt) och beskrivande för att främja inlärningen. Den ska ske i en takt där eleverna följer med men tiden ska samtidigt nyttjas väl och eleven ska vara förberedda och ha läst in det som är angett.  Undervisningen ska följas upp med arbetsuppgifter så att ansvarig lärare ser att kunskapen tagits emot väl. Läraren rekommenderar att eleverna antecknar.

Praktisk undervisning:

Läraren genomför undervisningen med fokus på elevens lärande och så att läraren samtidigt kan reflektera över vad eleven förstår och kan. För att eleven ska kunna få en överblick visar, frågar och observerar läraren det som eleven utför samt försöker med hjälp av diskussioner synliggöra både delmomentens betydelse var för sig och dess betydelse för helheten.

Att öva och reflektera kan betraktas som en förutsättning för att eleverna ska utveckla en förmåga att se helheter och kunna handla simultant, vilket i sin tur kan sägas utgöra förutsättningar för att utveckla tyst kunskap, i den meningen att kunskapen sitter i kroppen och att den kan användas intuitivt på ett ändamålsenligt sätt i relation till yrkesrollen.

Interaktion och social kompetens ska utövas där man kan tala om kommunikation, verbal såväl som ickeverbal, som en förutsättning för att utveckla förmågor för samarbete och agerande i kundkontakter. Yrkesutövning sker i någon form av samverkan med kollegor och inte sällan även genom kundkontakter. Det är få jobb som helt och hållet är ensamarbeten, vilket ställer krav på förmåga till interaktion och social kompetens

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD