Online kurs Grundläggande näringslära

Grundläggande näringslära och foderstatsberäkning för häst m Maria Wilhelmsson.

5 inspelade delar som du ser när du önskar. Man får tillgång till dessa ca 3 veckor före online föreläsningen den 28 april. Den här kursen är en grundkurs i näringslära och utfodring, lämplig för dig som arbetar med hästar, som terapeut/massör, hovslagare, tränare, djurvårdare, eller för dig som bara är väldigt intresserad av utfodring. Kursen går igenom grundläggande anatomi, fysiologi och näringslära, och går även igenom ättid och hästens behov, både fysiologiska näringsbehov och mentala behov av ättid och tuggningar. Kursen går också igenom grovfoderanalysen för att du ska kunna tolka denna, veta vad du ska leta efter och hur du kan använda siffrorna. Vi går igenom foderstatsuträkning, både hur du kan räkna själv och med hjälp av tillgängliga program på nätet. Vi går också kortfattat igenom utfodring vid olika sjukdomstillstånd så som fång, övervikt, kolik och korsförlamning. Kursinnehåll: Magtarmkanalens anatomi och fysiologi Grundläggande näringslära Näringsbehov och rekommendationer Psykologiska behov och ättid Grovfoderanalys, fodertyper och tillskott Foderstatsuträkning Utfodring vid sjukdomstillstånd Falldiskussioner Föreläsare: Maria Wilhelmsson, Leg. Djursjukskötare, BSc, MSc Maria tog examen från dåvarande djursjukvårdarprogrammet i Skara 2010. Hon arbetade sedan i flera år på Evidensia Specialisthästsjukhuset i Helsingborg, framförallt på jouren och med inneliggande hästar. Under tiden läste hon in en kandidatexamen i djuromvårdnad. 2017 tog hon en masterexamen i Equine Science från Edinburghs universitet, och hon har forskat på utfodring med grovfoder till hopphästar, samt hästägares attityder till och kunskap om grovfoder. Hennes forskning har presenterats på en internationell kongress i hästnutrition. Sedan 2014 driver hon företaget Vetamer om häst och hälsa, i vilket hon jobbat framförallt med foderrådgivning, föreläsningar och skrivit artiklar om hästhälsa och utfodring. Hon föreläser regelbundet i bland annat näringslära, för blivande djurvårdare på flera olika skolor, bland annat UPH. Sedan 2019 arbetar hon på Swevet som ansvarig för vidareutbildning för djurhälsopersonal. Kursupplägg - Onlinekurs Inspelade föreläsningar som tittas på i egen takt, under två veckor. Avslutas med ett liveseminarium om foderstatsuträkning och falldiskussioner, om två timmar. Schema: Anatomi och fysiologi (inspelat) Grundläggande näringslära (inspelat) Näringsbehov och rekommendationer (inspelat) Grovfoderanalys, fodertyper och tillskott (inspelat) Utfodring vid sjukdomstillstånd (inspelat) Foderstatsuträkning (live) Falldiskussioner och frågor (live)

Pris: 595 kr per person. Anmälan görs till bokning@uph.nu
Maila namn, telefonnummer och adress

Tillbaka

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD