Om oss - UPH

Kvalitetssäkrande av terapeuter

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling.
Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; UPH Canineopat®, UPH Equiopat® samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Vi är noga att med att betona vikten av att alltid söka läkar/ veterinärvård i första hand för utredning och därefter vid behov följa upp med terapeutisk behandling. Vi har en egen veterinär anställd på skolan samt ett rehabiliteringscenter för hund och en veterinärmottagning i skolans lokaler.

Våra utbildningar och vårt material arbetas fram tillsammans med sakkunniga såsom veterinärer, hovslagare och fysioterapeuter m fl. All praktik görs i mycket professionella miljöer. Våra elever är medlemmar i SFKM.

Vår skola ligger i Älvsered, 1,5 mil öster om Ullared.
För mer info ring: 070-3940440

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD