UPH Mobilisering Häst

Nästa utbildning startar i augusti 2023. 

Mobilisering på häst

En utbildning som är upplagd på 5 månader, ca 250 timmar och bedrivs på distans med 4 seminarium på vardera 3 dagar en gång i månaden och däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag -fredag*. 

Diplomering sker efter godkänd kurs. 

Undervisning och kunskapskontroll:

120 h lärarledd lektionstid i skolan av osteopat

160 h  självstudier

Utbildningsplan att ladda ner

Examination:

Godkänt teoretiskt och praktiskt prov

Prisuppgifter och övrig information

Pris: 33750kr (27000kr ex moms) kan finansieras via Human Finans från tex 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt. Läs mer

I samband med ansökan ska en anmälningsavgift betalas in på 500kr. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-kvalitetssäkring

Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans

Mobilisering Häst

Vidareutbildning för dem som har goda kunskaper i anatomi och fysiologi samt varit verksamma som Equiterapeuter, Equiopater eller Friskvårdskonsulent häst.

Innehåll:

*fördjupande kunskaper kring led/ leders uppbyggnad och funktion

*undersökning

*förståelse för vad som är normal rörelse och ev återställande till normal från inskränkt   
rörelse

*behandlingsbara åkommor i rörelseapparaten

*artikulering/ mobilisering

*behandling praktiskt

Mål:

Efter avslutad utbildning ska eleven:
Studenten ska ha grundläggande kunskaper i artikulation/ mobilisering. Känna till symptom eller åkommor i hästens rörelseapparat där dessa behandlings metoder kan vara adekvat behandling eller fungera som komplement till annan behandling. Studenten ska ha ingående kunskap om ledernas uppbyggnad och funktion. Studenten ska också besitta teoretisk och praktisk kunskap om behandlingstekniken samt en undersökningsteknik där fokus ligger på återställande av rörlighet i led.

Efter avslutad kurs skall den studerande:
Kunna utföra en undersökning som går igenom kroppens alla delar där återställande av rörlighet är i fokus samt kunna utföra artikulering/ mobilisering med rytmisk teknik utan snabba rörelser. Öka cirkulationen i muskler, bindväv och lymfsystemet runt leden.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD