UPH Massageterapeut

Nästa tillgängliga utbildning startar i augusti 2017

Detta är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta som massageterapeut. Du lär dig att hitta lösningar på eventuella problem och orsaken till dessa. Du behandlar människor både förebyggande och i behandlande syfte med vår djupgående massageform.

Utbildningen läses på distans med en träff i månaden i vardera 3 dagar.

Priser och övrig information

Utbildningen kostar 29000 kr ex moms, dvs 36 250kr. Utbildningen är under 6-7 mån.

Antagningskrav:
Minst 18 år. Gymnasiekompetens.

Plugga till massageterapeut 6 mån

Mål:

Efter avslutad utbildning ska eleven:

Ha kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och osteologi samt kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och namnge relevanta musklers ursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa. Kunna förstå samspelet mellan synergist och antagonist.

Ha grundläggande kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och ha god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation.

Känna väl till de vanligaste och grundläggande belastningssjukdomarna/ skadorna i leder och muskulatur. Förstå vikten av adekvat vård.

Ha grundgläggande kunskaper om hur träning påverkar skelett, muskulatur och cirkulation och kunna skicka med enklare hemgångsråd för patienter. Ha en god förståelse för muskulära dysfunktioner kopplade till rörelseapparaten. 

Kunna leverera UPH massage som är en djupgående och behandlande massageform samt stretching på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå varje individs vårdbehov. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som massageterapeut och kunna föra mycket sakkunniga dialoger med kund och förstå dess eventuella behov av annan vård.

Kunna utföra kinesiotape.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration   

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD