Massage- och näringsterapeut/ kostrådgivare

Nästa start i januari 2018

Utbildningen kan kompletteras med UPH Canineopat® och Friskvårdskonsulent hund under totalt 1,5 års studier, dvs 3 terminer!

Utbildningen är upplagd på två terminer med 1395 timmar och bedrivs på distans med 11 seminarium på 3-4 dagar en gång i månaden. Däremellan är det praktik och distanstudier på egen ort med tillgång till mentor måndag-fredag kl 8-16. Utbildningen räknas som en heltidsutbildning där du själv bestämmer när du studerar. Diplomering sker efter godkända kurser som massageterapeut och kostrådgivare samt tentamen efter slutprov i Massage- och näringsterapi som leder till certifikat.

Ladda ner utbildningsplan här

Priser och övrig information

Utbildningen kostar 30 968 kr per termin. Utbildningen är under 2 terminer.

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 1 december 2015. 

Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans. Antagningskrav:  Minst 18 år. Gymnasiekompetens. God hundvana.  Naturbrukslinjer, vårdlinjer och hästrelaterade utbildningar är meriterande men inget krav.

Kostrådgivning för hund, skapa välmående invärtes och utvärtes!

Kursplan innehåll:

Anatomi o fysiologi
- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion. 

Biomekanik 
- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet. 

Praktik 
- Teoretisk samt praktisk kunskap i Genuin Svensk Hundmassage. 

Företagsekonomi
- Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.
 
Lagar och förordningar 
- Genomgång av befintlig lagstiftning som berör hundägande och hantering av hund.

--------------- Nedan skiljer sig kurserna från övriga hundutbildningar-------------------

Patologi
- Grundläggande sjukdomslära. Hundens vanligast förekommande infektions- och inflammationssjukdomar i leder, senor, muskulatur, skelett och andningsvägar. 
Samt goda kunskaper i hundens mag- och tarmsjukdomar och dess påverkan. Grundläggande kunskaper i smittvägar och smittskydd.

Näringslära
- Grundläggande kunskaper i näringslära.Studenten ska kunna utfodra hund med hänsyn tagen till individens förutsättningar och olika livsstadier samt identifiera problem hos hund som kan härröra från brister i utfodringen.

Kostrådgivning
- Studenten ska erforderliga kunskaper för att bistå hundägare med råd och åtgärder
för att säkerställa att hundens foderstat främjar hundens hälsa under alla stadier i livet och grad av aktivitet. Förstå vikten av att ha nära samarbete med veterinär så att hundägare får rätt hjälp när hundens foderstat måste ändras på grund av skada, sjukdom eller allergi.

Etologi , problembeteende
- Studenten ska ha kunskaper om hundens beteende kring kost samt ha förståelse och viss kunskap om hundens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med människan både som arbetande hund och som sällskapsdjur.

Mål:

Efter avslutad utbildning ska eleven:

·        Ha goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hundens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskelursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt.

·        Ha goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist.

·        Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna grundläggande orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner.

·        Grundläggande kunskaper i sjukdomar som kan uppstå i samband med felaktig utfodring och dess påverkan på hunden. Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk.

·        Studenten ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå. Grundläggande kunskaper i näringslära rörande hund och utfodring med hänsyn tagen till individens förutsättningar och olika livsstadier. Samt uppmärksamma brister i utfodringen. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande. Studenten ska känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa. Studenten ska kunna diskutera olika teorier som finns angående utfodring av hund.  Kunna upprätta en foderstat som främjar hundens hälsa och utveckling. Förstå och kunna förmedla vikten av veterinärvård vid problematik.

·        Kunna utföra genuin svensk hundmassage och stretching på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå varje individs vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som massageterapeut, och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund.

·        Studenten ska ha god förståelse och  kunskap om  hundens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med människan både som arbetande hund och som sällskapsdjur. Ska ha kunskap om hundens signaler och kroppsspråk samt kännedom om olika felbeteenden. Specielllt anpassade kunskaper om hundens ätbeteende såväl enskilt som i flock.

·        Studenten skall ha goda kunskaper i vilka instanser som reglerar hundhantering och vad som är gällande rätt på området. Skall även ha goda kunskaper om innehåll och tillämpning av lagarna.

·        Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan i egen layout.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration   

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD