Våra lärare

Lärare

Michaela Östman

UPH Equiopat®, Equipmentcoach, mentor och ansvarig för hästutbildningarna

Elin Vidberg

UPH Equiopat®, Massageterapeut & Personlig Tränare, lärare på hästutbildningarna

Lotta Olsson

Veterinär, lärare

Marie-Louise Granholm

UPH Canineopat®,  mentor och ansvarig för hundutbildningarna

Lone Olesen

Veterinär

Hanna Ebbeson

Leg sjukgymnast & Fysioterapeut

Sofie Persson

Leg Djurskötare

Elin Qvarnström

UPH Canineopat, Friskvårdskonsulent hund, mentor

Administration

Linda Tovek

VD & Skolchef

Jeanette Dyberg

Ekonomi & Administration

Stall, Rehab & Semin

Isabelle Larsson

Ansvarig travhästar

Smilla Sandell

Hästskötare

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro
Hotellvägen 6, 311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered 


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD