Välkommen att kontakta oss

UPH

Postadress:Ekängen 103
310 61 Ätran

Besöksadress: Hotellvägen 6
311 51 Älvsered

Telefon:
Linda: 0703-940 440 (info gällande utbildningar, marknadsföring och ledningsfrågor)
Jeanette: 0703-474 822 (ekonomi/administration)
Veterinär/Rehab: 0703-940410
Michaela: 0707-512 379
Marie-Louise: 0702-400 236
Anita: 0703-940 998                                                                                             
Anna:
070- 815 55 03

E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Fyll i formuläret och skicka till oss

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration   

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD