Hunddagisföreståndare samt hundmassör utbildning

Nästa tillgängliga utbildning start ej planerad

Sammanfattning:
Hunddagisutbildningen möter Jordbruksverkets uppställda krav och omfattar 105h lärarledd lektionstid exkl massage (18h) och slutprov (14h) Till detta tillkommer självstudier hemma med 15 veckor – ca tre veckor per kurs. UPH tillhandahåller litteratur och kursmaterial samt instuderingsövningar via lärplattformen it´s learning.

För erhållande av examen hunddagisföreståndare ingår även praktik omfattande 14 arbetsdagar på hunddagis. Eleven ska själv hitta praktikplatsen och lämna in en verksamhetsberättelse över praktiken samt ett intyg om närvaro.

Hunddagisutbildningen innehåller även massage i avslappnande och cirkulationshöjande syfte. Detta ligger utanför Jordbruksverkets krav men kan vara ett bra komplement för att skapa ett band till hundarna eller för att hjälpa en stressad men i övrigt frisk individ att slappna av. Kursen är inte tillräcklig för att man ska kunna kalla sig för massageterapeut för hund.

Slutprov arrangeras vid ett 6:e seminarium i januari omfattande 2 dagar.

För examen krävs:
-Närvaro på samtliga kurser
-Godkända diagnosprov
-Godkänt teoretiskt slutprov
-Godkänt praktiskt slutprov (massage)
-Inlämnad och godkänd affärsplan
-Inlämnad och godkänd verksamhetsberättelse från praktik
-Inlämnad och godkänd hemuppgift i raskunskap.

Timplan

Ladda ner timplan här

Priser och övrig information

Utbildningen bedrivs under 6 månader. Pris 29 000 ex moms. Summan kan finansieras via Human Finans 24 månader räntefritt. Läs mer

Utbildningen

En komplett utbildning för dig som vill starta verksamhet inom hunddagis eller söker jobb inom detta. Fristående utbildning baserad på de riktlinjer som ställts upp av Jordbruksverket när det gäller utbildning för att bedriva hunddagisverksamhet. Observera att det är länsstyrelsen i det län där sökanden bor som i varje enskilt fall bedömer om sökanden besitter tillräckliga kunskaper för att bedriva verksamheten.

I utbildningen ingår:

Kurs 1
- Anatomi och fysiologi  21h
-Yttre anatomi och vävnader 7 h
-Invärtes anatomi 7 h
-Skelett och muskler 7 h
-Massage rygg 6h

Kurs 2 
-Grundläggande sjukdomslära och smittskydd 21h
-Grundläggande sjukdomslära,infektionssjukdomar och vaccinering. Ohyra. 7h
-Smittspridning, smittskydd, protokoll för egenkontroll,daglig hygien och sanering,7h
-Företagsekonomi 7h
-Massage bog 6h

Kurs 3
-Akuta tillstånd och enklare akutvård 21h
-Ögon, öron,tänder anatomi och problem 7h
-Akuta tillstånd 7h
-Enklare akutåtgärder 7h
-Massage säte och ben 6h

Kurs 4
- Etologi 21h
-Etologi; beteende och behov 7h
-Stress/Berikning/Aktivering 7h
-Raskunskap hemarbete
-Problemhund och problemhundsägare 7h

Kurs 5
- Lagstiftning och verksamhetsupplägg,Näringslära 21h
-Djurskyddslagen och §16 7h
-Utformining av utrymmen 3,5h
-Driva dagis; vad ska man tänka på? 3,5h
-Näringslära 7h

6- Tentamen teoretiskt/praktiskt 14h

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration   

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD