GDPR

Information:

Integritetspolicy

UPH EDUCATION AB INFORMERAR!  

NY LAGSTIFTNING BERÖR ALLA FÖRETAG

I maj 2018 kommer en ny lagstiftning, kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

 Lagen innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU.

Dataskyddsförordningen ställer stränga krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Denna lag ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

VÅRA ELEVER ÄR SÄKRA!

Genom att följa Datainspektionens direktiv och använda oss av Myndigheten för yrkeshögskolans portal för studerande hantering samt Visma bokförings- och fakturasystem ser vi på UPH Education till att följa dataskyddsförordningen.

Vilka uppgifter lagrar vi?

För- och efternamn, personnummer samt adress och kontaktuppgifter lagrar vi.

UPH Education AB lagrar nödvändig information om elever för att kunna tillhandahålla betyg, slutförda kurser samt rapportering till Myndigheten för yrkeshögskolan . All information lagras i ett datasystem där varje medarbetare får logga in för att ta del av information.

Säkerhet

UPH Educations medarbetare får endast tillgång till den information de behöver i servern för att kunna administrera sina arbetsuppgifter. UPH Education kräver också att alla medarbetare har ett väl fungerande virusskydd i sin dator. Vi ber våra elever att inte skicka känslig information till oss via mejl.

Elevernas uppgifter ligger kvar i systemet till dess att eleven examinerats. Därefter rapporteras informationen till Myndigheten för yrkeshögskolan och flyttas till en extern lagringsplats som endast admin har tillgång till. Detta för att kunna nå elevens information om denne tex skulle förlägga sitt diplom eller liknande.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD