UPH Friskvårdskonsulent Hund

Nästa tillgängliga utbildning startar i januari 2023 

Förebygg skador och förbättra hundar fysiskt såväl som mentalt med denna utbildning!! Denna utbildning har vi tagit fram i samarbete med veterinär och vänder sig till dig som vill arbeta med eller arbetar med hundar yrkesmässigt idag. Du blir även djurvårdare på utökad nivå 2.

Utbildningen är upplagd på 2 terminer, ca 1350 timmar och bedrivs på distans med 11 seminarium på vardera 4-5 dagar en gång i månaden* och däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag - fredag. Utbildningen räknas som en heltidsutbildning där du själv bestämmer när du studerar.

OBS! Denna utbildning kan samläsas med UPH Canineopat utbildning under 1,5 år. 

Utbildningsplan

Ladda ner utbildningsplan

Efter avslutad utbildning kan du tex jobba..

  • förebyggande inom all hundsport
  • i hundsportbutiker
  • på rehabcenter
  • starta eget

Priser och övrig information 

Utbildningen kostar 34 550 kr per termin. Utbildningen är under 2 terminer.

En anmälningsavgift om 500kr tillkommer och betalas in i samband med ansökan.

Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-upplägg och organisation
-urval, behörighetsbedömning och antagning
-kvalitetssäkring

Antagningskrav:
Minst 18 år. Gymnasiekompetens. God hundvana. 

Naturbrukslinjer, vårdlinjer och hästrelaterade utbildningar är meriterande men inget krav.

Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans

Du blir även Djurvårdare på utökad nivå 2.

Många samläser denna med Canineopat!

Kursplan innehåll:

Anatomi o fysiologi
- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner 
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.  

Biomekanik 
- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.  

Praktik 
- Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage. 

Företagsekonomi
- Grundläggande företagsekonomi och coachning. Upprättande av affärsplan.   

Lagar och förordningar 
- Genomgång av befintlig lagstiftning som berör hundägande och hantering av hund.

---------------  Nedan skiljer sig kurserna från övriga hundutbildningar-------------------

Träningsfysiologi
- Kunskaper för att kunna upprätta ett träningsprogram för hundar i olika arbetsfaser med hänsyn till hundens behov i respektive gren såväl som att kunna återanpassa hunden vid eventuella rehabtillstånd. Grundläggande kunskaper i olika former av träning och dess påverkan på skelett, muskulatur och cirkulation.

Patologi
- Grundläggande sjukdomslära. Tandvård samt akutsjukvård anpassad för friskvårdssyfte samt grundläggande kunskaper i smittvägar och smittskydd.

Näringslära
- Grundläggande kunskaper i näringslära.

Etologi och problembeteenden
- Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan både som arbetande hund och sällskapsdjur.


Mål:

Efter avslutad utbildning ska eleven:

Ha goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra för hundens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskelursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt.

Ha goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist.

Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna grundläggande orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner.

Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk.

Studenten ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande. Studenten ska även känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa. Studenten skall även känna till och kunna diskutera olika teorier som finns angående utfodring av hund.

Ha goda kunskaper om hur träning påverkar skelett, muskulatur och cirkulation och kunna göra individanpassade träningsupplägg och ha förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Ha en god förståelse för orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner. 

Kunna utföra hundmassage och stretching på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå varje individs vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som massageterapeut, och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund.

Studenten ska ha god förståelse och kunskap om hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan både som arbetande hund och som sällskapsdjur. Ska ha kunskap om hundens signaler och kroppsspråk samt kännedom om olika felbeteenden.

Studenten skall ha goda kunskaper om vilka instanser som reglerar hundhantering och vad som är gällande på området. Skall även ha goda kunskaper om innehåll och tillämpning av lagarna.

Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan i egen layout.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD