UPH Friskvårdskonsulent Häst - Equi Coach

Nästa tillgängliga utbildning startar i augusti 2023. 


Detta är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med friskvård för häst och ryttare. Du lär dig att hitta lösningar på eventuella problem och orsaken till dessa. Du lär dig behandla häst med massage och mobilisering samt ryttare och göra individanpassade träningsprogram plus att tillpassa korrekt utrustning för att lösa problemen från grunden.

Utbildningen är anpassad så du kan jobba med hela ekipaget och riktar sig till dig med ett speciellt intresse för friskvård, utrustning såsom sadelutprovning och träningsupplägg samt rehabilitering. Utbildningen är helt fokuserad kring att optimera hästen/ ryttarens välbefinnande och prestationsnivå. Dessutom blir du Djurvårdare på utökad nivå 2!!

Utbildning som är upplagd på 4 terminer, och bedrivs på distans med 22 seminarium på vardera 4 dagar en gång i månaden* och däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag - fredag. 

Du praktiserar i verkliga miljöer där du möter både ryttare och häst på alla nivåer.

Utbildningsplan

Ladda ner utbildningsplan

Efter avslutad utbildning kan du tex jobba..

  • På veterinärklinik
  • Ridskolor
  • Professionella stall
  • Ridsportbutiker
  • Som egen företagare

Priser och övrig information

Utbildningen kostar 37 450 kr per termin. Utbildningen är under 4 terminer. varje termin kan finansieras via Human Finans från 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt. Läs mer

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj (efter 15 maj görs löpande antagning). Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-upplägg och organisation
-urval, behörighetsbedömning och antagning
-kvalitetssäkring

Antagningskrav:
Minst 18 år. Gymnasiekompetens. God hästvana. Utbildningen är eftergymnasial.

Naturbrukslinjer, vårdlinjer och hästrelaterade utbildningar är meriterande samt arbetslivserfarenhet inom hästrelaterade yrken, vårdrelaterande yrken eller kundbemötanden, men inget krav. Alla rings upp för personlig intervju.

Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans

Nyhet! Du blir djurvårdare på utökad nivå 2 samt PT för ryttare och lär dig numera även mobilisering på häst!!

Innehåll kursplan:

Anatomi och fysiologi
Invärtes anatomi och fysiologi; översiktlig kurs om kroppens och cellernas byggnad och funktion samt olika vävnader, organ och organsystem, tex blodcirkulationen, endokrina systemet, matspjälkningssystemet, nervsystemet och rörelseapparaten. Osteologi; detaljerad kurs om hästens och människans skelettdelar, leder och ligament. Uppbyggnad, funktion och latinska namn. Myologi; detaljerad kurs med namn på latin, ursprung, fäste och funktion på merparten av hästens och människans muskler. 

Biomekanik 
Exteriöra avvikelser; begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse hos häst och människa 
Biomekanik; kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment hos häst och människa, vanliga begrepp inom biomekanik. 
Muskulära orsaker till rörelsestörningar; upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar hos häst och människa. 

Praktik
Massageteknik för häst och människa. Stretching samt palpationsteknik. Häst i rörelse. Journalskrivning. Bedöma när veterinärvård eller läkarvård krävs. Lärarledda praktiska övningar samt färdighetsträning självständigt mellan seminarierna. Utvalda verktyg i mobilisering och artikulation.

Företagscoaching
Grundläggande företagsekonomi och betalningsformer. Studenten ska få coaching för att kunna starta upp och komma igång med sin eventuella verksamhet. Upprättande av affärsplan. Kundbemötande och marknadsföring.

Sjukdomslära
Grundläggande sjukdomslära. Smittämnen, smittvägar och smittskydd. Skador och läkningsförmåga i olika vävnader. Vanliga skador och sjukdomar i hästens och människans rörelseapparat samt deras orsak, diagnostik och behandling. Några vanliga infektionssjukdomar hos häst samt deras orsak, diagnostik och behandling. Betoning ligger på friskvård och förebyggande av skador och sjukdomar hos häst och människa. Medicinsk terminologi inom ämnet. Kännedom om när veterinärvård eller läkarvård krävs. Läkemedelshantering. Kännedom om olika rehabmetoder.

Näringslära häst
Repetition om de viktigaste funktionerna i hästens matsmältningssystem. Grundläggande näringslära och hästens näringsbehov. Beräkning av foderstat och hullbedömning. Risker med felaktig utfodring.

Etologi
Etologiska grundbegrepp. Hästens rörelsebehov, sociala beteende, hästens ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst, inlärningsmekanismer hos häst. 

Ryttar Personal Trainer
Grundläggande begrepp inom konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, balans- och koordinationsträning för människa. Utformning av individanpassade träningsupplägg för ryttare. Grundläggande kunskaper om de fysiologiska effekterna av träning. Hur man bedömer när det är olämpligt att rekommendera träning och istället ska hänvisa till läkare eller fysioterapeut. Grundläggande kunskaper kring sambandet mellan träning, energiomsättning och kostupplägg för människa.

Sadelutprovning
Grundläggande kunskaper i utprovning av sadlar. Teoretiska och praktiska genomgångar av sadlar metod vid tillprovning. Ryttarens påverkan på ekipaget. Journalföring.

Mål:                                                 

Efter avslutad utbildning ska:

· Studenten ska ha omfattande kunskaper om hästens och människans anatomi och fysiologi.

· Studenten ska ha grundläggande kunskaper i hästens och människans exteriör och exteriöra avvikelser samt muskulära orsaker till rörelsestörning. Studenten ska ha goda kunskaper om hästens och människans biomekanik.

· Studenten ska ha grundläggande kunskaper i förfarande kring att starta företag. Studenten ska kunna upprätta en affärsplan.

· Studenten ska ha grundläggande kunskaper om begrepp inom konditionsträning och stryketräning för häst och människa. Studenten ska ha grundläggande kunskaper om de fysiologiska effekterna av olika typer av träning. Studenten skall självständigt kunna ge träningsråd för den friska hästen och för häst i rehabiliterande syfte. Studenten skall även kunna ge förslag på stärkande övningar för ryttare samt stretchning för ryttare.

· Studenten ska ha grundläggande kunskaper i allmän sjukdomslära. Studenten ska känna till vanliga skador och sjukdomar i hästens och människans rörelseapparat. Studenten ska ha kännedom om de vanligaste infektionssjukdomarna hos häst samt grundläggande kunskap om smittvägar och smittskydd.

· Studenten ska ha kunskap om sadelns uppbyggnad, stoppningar och de vanligaste sadelmärkena på marknaden. Studenten skall kunna tillpassa sadel efter hästens anatomi och användningsområde. Studenten ska ha övergripande kunskap om skador och problem som kan uppkomma på grund av fel anpassad utrustning. Kunna föra journal vid sadelutprovning.

· Studenten ska ha grundläggande förståelse om hästens naturliga beteende och behov; socialt beteende, hästens ätbeteende, rörelsebehov och stereotypa beteenden hos häst samt kännedom om de vanligaste begreppen inom ämnet etologi.

· Studenten ska ha grundläggande kunskaper i näringslära rörande häst

· Studenten ska ha översiktliga kunskaper om syfte, målsättning och arbetssätt vid rehabilitering av rörelseapparatens sjukdomar hos häst och människa. Studenten ska ha grundläggande kännedom om relevanta medicinska diagnosmetoder och medicinska samt terapeutiska behandlingsmetoder.

· Studenten ska ha grundläggande kunskaper gällande aktuell lagstiftning gällande häst och människa inom aktuella områden.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD