Ledningsgrupp UPH

UPH's ledningsgrupp består av sakkunniga från branschen.

Linda Tovek- VD UPH Education AB
Många års erfarenhet av hästar och tävling. Har drivit företag i över 25 år och har drivit UPH i 10 år.

Michaela Östman- Ansvarig Häst UPH samt personalansvarig UPH
Jobbat inom yrket i många år och har varit lärare på UPH i 7 år. 

Marie-Louise Granholm-Ansvarig hund UPH
Marie-Louise besitter stor kunskap inom rehabilitering av hund och är en av värdlens främsta när det gäller electroterapi.

Carola Carlsson -  ekonom UPH
Carola har lång erfarenhet inom häst. Aktiv inom bedömning och avel på brukshästar.

Agneta Åkerberg- Agronom och konsult
Agneta har varit delaktig sedan starten av UPH som konsult och jobbar mycket med myndighetsfrågor och utveckling.

Annika Laurelius-Annikas bakgrund är bland annat från funktioner inom verksamhetsutveckling och strategiskt ledarskap på Plönningegymnasiet.

Ledningsgruppen har en viktig roll i det löpande arbetet på UPH. 

Ledningsgruppen ska fatta beslut om antagning av de sökande.
Uppgiften kan delegeras, men ledningsgruppens ledamöter är gemensamt ansvariga för beslutet. Processen ska dokumenteras så att det efteråt går att följa upp arbetet.

Ledningsgruppen ska fatta beslut om utfärdande av examensbevis
och utbildningsbevis. Ledningsgruppens delaktighet i bedömningen av uppfyllda examensvillkor kan beskrivas i ledningsgruppens arbetsordning

För varje utbildning finns det en utbildningsplan och för varje kurs som ingår i utbildningen finns det en kursplan. Ledningsgruppen ska vara delaktig i utbildningsanordnarens arbete med att utarbeta kursplaner för utbildningen och fastställa dem. Om en ändring görs ska ledningsgruppen fastställa en ny kursplan. Detta bör protokollföras och i kursplanerna bör det framgå vilket datum de fastställdes. Ledningsgruppen ansvarar för att kursplaner för alla kurser som ingår i utbildningen är fastställda senast det datum utbildningen påbörjas. Det är viktigt att det finns fastställda kursplaner för att garantera en rättssäkerhet i utbildningarna. Kursplanerna ska vara tillgängliga för de studerande och för myndigheten. Anordnaren kan inte göra förändringar i kursplanerna utan att ledningsgruppen fattar dessa beslut.

Ledningsgruppen ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete
bedrivs. Därför bör ledningsgruppen vara aktiv i utformningen av kvalitetssystemet, så att det säkerställs att ledningsgruppen får det underlag som krävs för att kunna bedöma utbildningens kvalitet. Ledningsgruppen bör agera kravställare med fokus på vilken kvalitet som ska levereras. Det bör framgå av ledningsgruppens arbetsordning vilken roll olika parter har i utvecklingen och hanteringen av kvalitetsarbetet.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD