Föreläsare

Veterinär- mycket yrkesskickliga veterinärer som undervisar i sjukdomslära, tandvård, ryggproblem och akutvård. Bl a Florian Lackner, Ylva Rubin, Marie Hansson, Fredrik Spång.

Hovslagare- erfarna hovslagare som lär er ”läsa” hoven och prata om hovens sjukdomslära. Bl a Hans Holmboe. 

Sadelutprovare- licensierade sadelutprovare lär er läsa av häst/ ryttare/ sadel.

Proffstränare- Stefan Jansson, Anneli Ingvarsson, Mari Zetterqvist m fl föreläser i olika grenar och beskriver vad som krävs av häst och tränare samt vanliga förekommande skador i respektive gren.  

Agronomer- Jeanette Lilja beskriver vikten av rätt näringsintag  

Etologi-Maria Wilhelmsson, MSc, leg djursjukskötare

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration   

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD