UPH Equiopat®

Nästa utbildning startar i augusti 2019 

En utbildning som är upplagd på 4 terminer, ca 2600 timmar och bedrivs på distans med 22 seminarium på vardera 4 dagar en gång i månaden och däremellan distanstudier med tillgång till mentor måndag -fredag. Utbildningen räknas som en heltidsutbildning där du själv bestämmer när du studerar. 
Tentamen och diplomering sker efter varje godkänd kurs i behandlingsformerna, vilket möjliggör en smidig övergång till ditt nya yrkesval. Certifiering sker dock efter sluttentamen. 

Vi håller utbildningen i vår skola i Backome fr o m aug 2019. Boende finns på skolan i Älvsered under h.t 2019 och sedan på gården i Backome fr o m våren 2020.
Fr o m våren 2020 kommer man bl a ha praktik i vårt supermoderna rehabcenter på Backome annars hålls en del av de praktiska momenten hålls hos Ylva Rubin Ljungby, Ingvarsson i Varberg, Stefan Jansson Varberg, Lynga Gård Falkenberg och Peter Untersteiner samt Dick Robertsson i Halmstad.

Utbildningsplan

Ladda ner utbildningsplan här

Prisuppgifter och övrig information

Pris per termin 33768 kr x 4 terminer, varje termin kan finansieras via Human Finans från tex 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt. Läs mer

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj. I samband med ansökan ska en anmälningsavgift betalas in på 1500kr. Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-upplägg och organisation
-urval, behörighetsbedömning och antagning
-kvalitetssäkring

Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Antagningskrav:
Minst 18 år. Gymnasiekompetens. God hästvana. 

Naturbrukslinjer, vårdlinjer och hästrelaterade utbildningar är meriterande samt arbetslivserfarenhet inom hästrelaterade yrken, vårdrelaterande yrken eller kundbemötanden, men inget krav. Alla rings upp för personlig intervju.

Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans

Rehabilitering för häst. Nu med D9, läkemedelskompetens! Du blir  djurvårdare på utökad nivå 2 häst.

Innehåll kursplan:

Anatomi och fysiologi
Översiktlig kurs om kroppens och cellernas byggnad och funktion samt olika vävnader, organ och organsystem, tex blodcirkulationen, endokrina systemet, matspjälkningssystemet, nervsystemet och rörelseapparaten.
Osteologi; detaljerad kurs om hästens skelettdelar, leder och ligament. Latinska namn, uppbyggnad och funktion.
Myologi; detaljerad kurs med musklernas namn på latin, ursprung, fäste och funktion på merparten av hästens muskler.
Biomekanik
Exteriöra avvikelser; begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse
Biomekanik; kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment.
Muskulära orsaker till rörelsestörningar; upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar
Praktik
Massageteknik. Stretching, triggerpunkter samt palpationsteknik.
Praktisk användande av elektroterapi, ljusterapi och stötvåg EWST samt shockwave ESWT samt val av korrekt behandlingsmetod. Häst i rörelse. Journalskrivning. Bedöma när veterinärvård krävs.
Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.
Näringslära
Repetition om de viktigaste funktionerna i hästens matsmältningssystem.
Grundläggande näringslära och hästens näringsbehov. Beräkning av foderstat och hullbedömning. Risker med felaktig utfodring. 
Patologi                                                                                     
Grundläggande sjukdomslära. Vanliga skador och sjukdomar i
hästens rörelseapparat. Smittämnen, smittvägar och smittskydd. Skador och läkningsförmåga i olika vävnader. Några vanliga infektionssjukdomar hos häst samt deras orsak, diagnostik, behandling och profylax. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. 
Rehabilitering   
Terapeutiska behandlingsmetoder; elektroterapi, ljusterapi,
stötvåg och andra aktuella behandlingsmetoder på marknaden, teoretisk-praktisk användning samt inverkan på kroppen.
Diagnosmetoder, behandlingsmetoder och konvalescensförlopp vid skador i hästens rörelseapparat. Praktisk utformning av rehab-program. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. Kännedom om när veterinärvård krävs.
Grundkurs i läkemedelshantering; D9-kurs, ingår som en separat del av kursen rehabilitering. Läkemedelshantering, medicineringsteknik, regler, risker, förvaring av läkemedel.
Etologi
Etologiska grundbegrepp. Hästens sociala beteende, hästens
ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst, inlärningsmekanismer hos häst.                 Sadellära
Teoretisk och praktisk genomgång av hur sadeln passar hästen och om det föreligger ett sadelproblem. Sadeltyper, principer i sadelutprovning och konsekvenser för hästen vid felanpassad sadel.

Mål:

Efter avslutad utbildning ska eleven:
Studenten ska ha omfattande kunskaper om hästens anatomi och fysiologi.

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i förfarande kring att starta företag. Upprättande av affärsplan.

Studenten ska ha goda kunskaper i hästens exteriör och exteriöra avvikelser samt muskulära orsaker till rörelsestörning. Studenten ska ha omfattande kunskaper om hästens biomekanik.

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i allmän sjukdomslära. Känna till vanliga skador och sjukdomar i hästens rörelseapparat. Kännedom om de vanligaste infektionssjukdomarna på häst.

Studenten ska ha omfattande teoretiska kunskaper inom terapeutiska behandlingsmetoderna. Studenten ska ha kännedom om veterinärmedicinska diagnosmetoder och behandlingsmetoder samt kännedom om konvalescensförlopp och principen för att upprätta rehabiliteringsprogram. Grundläggande kunskaper i läkemedelshantering samt D9 kompetens nivå 2.

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i näringslära rörande häst.

Studenten ska ha kunskap för att kunna bedöma om och varför en sadel inte passar hästen.

Studenten ska ha grundläggande förståelse om hästens sociala beteende, hästens ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst.

Studenten ska ha omfattande kunskaper att utföra palpation, massage och stretching praktiskt. Kunna utföra korrekt behandling med elektroterapi, ljusterapi och stötvåg. Kunna bedöma när veterinärvård krävs. Efter godkänd certifieringsuppsats, godkänd tentamen teoretiskt såväl som praktiskt, erhåller studenten ett UPH Equiopat®  certifikat.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration   

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD