Djurvårdare på utökad nivå 2

Distansutbildning på 2 terminer. Start i augusti 2023. 

KU-utbildning. ET0039. D9 diplomering sker efter sluttentamen. Utbildningen sker på distans med en online träff i månaden på 2 dagar samt 6 fysiska träffar med praktik på 3 dagar på plats i skolan. (första träffen en introduktionsdag på endast 1 dag)

Ladda ner utbildningsplan

Priser och övrig information

Pris per termin 34 518kr. Varje termin kan finansieras från 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt av Human Finans. Läs mer
Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart. Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast den 15 maj. LÖPANDE ANTAGNING EFTER 15 MAJ:  I samband med ansökan ska en anmälningsavgift betalas om 500kr. Anmälan är bindande.

Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. räntefri finansiering via Human Finans.

Utbildningen

Häst med inriktning på rehabilitering UPH Equiopat klicka här

Hund med inriktning rehabilitering UPH Canineopat klicka här

Både häst och smådjur med inriktning djurvård på klinik, läs nedan;

Målet med utbildningen är att veterinärkliniker och fackkunniga med förtroende ska kunna vända sig till UPH Djurvårdare på utökad nivå och få adekvat kompetens. UPH Djurvårdare på utökad nivå arbetar med djursjukvård och har kompetens inom ämnesområden som anatomi, fysiologi, sjukdomar, djurvård, vårdhygien, farmakologi och D9. Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med häst eller smådjur på klinik.

I utbildningen ingår:

Kurs Omfattning
UPH Allmän sjukdomslära, 3,3 veckor
UPH Anatomi och fysiologi del 1 och 2, 6,6 veckor
UPH Djurkunskap, 3,3 veckor
UPH Djuromvårdnad i praktik, 3,3 veckor
UPH Djursjukvård del 1 och 2, 6,6 veckor
UPH Farmakologi med D9, 3,3 veckor
UPH Näringslära, 3,3 veckor
UPH Rehabilitering av djur, 3,3 veckor
UPH Vårdhygien, 3,3 veckor
Summa: 36,3 veckor

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om
• anatomi och inre funktioner från cellnivå till system
• jämförande anatomi mellan djurslag
• skelett, leder och muskler samt deras uppbyggnad och funktion
• nervsystemets byggnad och funktion
• etologi - djurs beteende, naturligt såväl som effekter av domesticering och miljöomställning
• avel och reproduktion
• djurs skötsel och behov
• matsmältning, näringslära och fodermedel
• veterinärmedicinsk terminologi
• skador, läkningsprocesser, immunförsvar, smittämnen och infektionssjukdomar
• smittskydd, vårdhygien och laboratorieteknik
• vanliga sjukdomar i organsystem hos hund, häst och katt
• journalskrivning, provtagning, sårvård, profylaktiska metoder och akutsjukvård
• läkemedelsanvändning, hantering, verkan och tekniker inom D9
• omvårdnad av skadade och sjuka djur på klinik, djursjukhus och i fält
• olika rehabiliteringsmetoder
• etik och moral i vårdarbetet
• organisationer inom djursjukvård och djurförsäkringar
• lagar och regler

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
• ta emot djur på klinik eller i fält på adekvat sätt i förhållande till situation
• bedöma ett djurs beteende som ev. avvikande för djurslaget och agera därefter
• agera rätt i ett smittskyddsperspektiv
• utföra adekvat palpering och undersökning av rörelseapparatens mjukdelar, leder och muskulatur
• förbereda för undersökning och operation, samt rengöra efter behandling
• assistera vid veterinärbehandlingar
• utföra provtagning, sårvård mm.
• hantera läkemedel och spruttekniker, D9
• skriva journal
• ge råd om utfodring vid obalanser hos djuret beroende på utfodring och upptag

Våra lärare

Vill du veta mer om våra lärare?
Klicka här för mer information

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD