UPH Canineopat®

Nästa tillgängliga utbildning startar i augusti 2023. 

Utbildningen är upplagd på 2 terminer, ca 1350 timmar och bedrivs på distans med 11 seminarium, 3 dagar online och 2 dagar på plats en gång i månaden* och däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag - fredag. Utbildningen räknas som en heltidsutbildning där du själv bestämmer när du studerar. Tentamen och diplomering sker efter varje godkänd kurs i behandlingsformerna vilket möjliggör en smidig övergång till ditt nya yrkesval. Certifiering sker dock efter sluttentamen.

OBS! Denna utbildning kan samläsas med Friskvårdskonsulent Hund under 1,5 år.

Utbildningsplan

Ladda ner utbildningsplan

Efter avslutad utbildning kan du tex jobba..

  • På veterinärklinik
  • Rehabcenter
  • Djuraffärer
  • Hundrelaterade tjänsteföretag
  • Starta eget

Priser och övrig information

Utbildningen kostar 35 950 kr per termin. Varje termin kan finansieras av Human Finans från 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt. Läs mer
Praktik i rehabiliteringscenter samt vår egna veterinärklinik ingår.

Max elevantal är 12 deltagare i praktiska moment.  Begränsningen av elevantal beror på att vi vill ha tillräckligt med tid för varje elev.

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj. EFTER 15 MAJ LÖPANDE ANTAGNING: I samband med ansökan ska en anmälningsavgift betalas in på 500kr. Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-upplägg och organisation
-urval, behörighetsbedömning och antagning
-kvalitetssäkring

Antagningskrav:
Minst 18 år. Gymnasiekompetens. God hundvana. 

Naturbrukslinjer, vårdlinjer och hundrelaterade utbildningar är meriterande samt arbetslivserfarenhet inom djurrelaterade yrken, vårdrelaterande yrken eller kundbemötanden, men inget krav. Alla rings upp för personlig intervju.


Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans

Rehabilitering för hund. Du blir djurvårdare på utökad nivå 2 hund. Samläs gärna med Friskvårdskonsulent hund.

Kursplan innehåll:

Anatomi och fysiologi
- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.
Biomekanik
- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.
Rehabilitering
- Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering. Behandlingsmetoder. 
Praktik
- Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage. 
Företagsekonomi
- Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.
Patologi
- Grundläggande sjukdomslära.
Näringslära
- Grundläggande kunskaper i samverkan med människan.
Etologi
- Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan.

Mål:

Efter avslutad utbildning ska eleven:

Ha goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra för hundens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskelursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt.

Ha goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist.

Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna grundläggande orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner.

Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk.

Kunna utföra hundmassage, stretching, elektroterapi och ljusterapi på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå individens vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som UPH Canineopat, och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund.

Goda kunskaper om hur en hund återanpassas efter skada och hur man förebygger nya likvärdiga skador. Ska väl kunna behärska användande av elektroterapi och ljusterapi. Ska känna till behandlingsformen Shockwave/stötvåg. Ska förstå och väl kunna ge hunden adekvat vård och veta när behandling av veterinär erfordras eller annan sakkunnig är lämplig. 

Studenten ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande. Studenten ska även känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa. Studenten skall även känna till och kunna diskutera olika teorier som finns angående utfodring av hund.

Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan i egen layout.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD