Ansökan

Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans från ca 610kr i månaden 72 mån eller 24 mån räntefritt.

Skicka in ansökan

Här kan du ansöka till våra olika utbildningar.
Läs utbildningsplanen innan ni ansöker, där står information om respektive utbildning samt urvalskriterier.
I samband med ansökan ska ni maila (info@uph.nu)  en kopia på gymnasiebetyg märkt med ert namn.
Vill du anmäla till en 1-2 dagars kurs kan du använda samma formulär och endast uppge vilken kurs du önskar deltaga i. Villkoren gäller ej 1-2 dagars kurser.

Ni bör ha fått bekräftelse eller telefonsamtal inom en vecka. Vänligen kontakta oss annars så inget går fel i urvalsprocessen..

* betyder att det är obligatoriska uppgifter

Uppgifter

Utbildning / praktik / arbetslivserfarenhet

Vänligen fyll i alternativen nedan så gott du kan. Vi går igenom dem tillsammans under intervju som bokas in inom kort.

Du fyller endast i de rutor där påståendena stämmer.  Du börjar att fylla i vilken typ av Djurvana du har och sedan vilken utbildning du läst på gymnasiet. Därefter fyller du i antal månader eller terminer du praktiserat eller arbetat om påståendet stämmer.

På nedan fyll i Stämmer / Stämmer delvis / Stämmer ej

Villkor för utbildningar

Anmälan är bindande
Registreringsbrev skickas ut inom två (2) veckor efter ansökan.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildning vid för lågt deltagarantal.
UPH tar ej något försäkringsansvar för deltagares person eller tillhörigheter.

Kriterier för antagande till utbildning
Terapeututbildning för behandling av människa: 20 år och viss arbetslivserfarenhet. Terapeututbildning för behandling av djur: min 19 år. Avslutad gymnasial utbildning.

Anmälan och betalning
Anmälan görs via hemsidan, efter godkännande av UPHs villkor samt genom att all obligatorisk information såsom; namn, adress, e-mailadress, telefon, personnummer, information om dig själv och din bakgrund fyllts i. Vid mottagande av registreringsbrev ska anmälningsavgiften om 500 kr, betalas in på Bankgiro 643-2942. Detta är en administrativ kostnad utöver terminsavgiften.

Terminsavgift betalas senast 60 dagar före terminsstart till Bankgiro 643-2942. Terminsavgifterna erläggs sedan löpande senast 60 dagar före varje termins början. Vid utebliven betalning äger UPH rätt att avbryta utbildningen, och hela beloppet förfaller till omedelbar betalning.
Anmälan är bindande efter antagningen registrerats och urvalsprocessen är klar. Detta sker senast en vecka efter sista antagningsdatum. Skulle man vilja avsäga sin plats måste detta ske en vecka efter sista ansökningsdatum för respektive utbildning. Därefter uppstår betalningsplikt på de antal terminer som sökande har ansökt för. Betalning ska erläggas i den följd utbildningen skulle löpt.

Av- och ombokning av utbildning
Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning. Vid avbokning efter urvalsprocess och antagning skall full utbildningsavgift för samtliga kommande terminer erläggas. Avbokning efter utbildningsstart godkänns inte. Full utbildningsavgift för hela utbildningen ska erläggas oavsett orsak till avbrytande i studier och oavsett när eventuellt studieuppehåll eller studiepaus uppstår. Dvs att vid ev studiepaus så upphör inte betalningsplikten utan den kvarstår i den takt som utbildningen skulle ha fullföljts från startdatum. Däremot har eleven rätt att slutföra sina studier i samma utbildning vid senare tillfälle i annan klass utan att erlägga extra terminsavgift om denna redan är inbetald. Om utbildningen blir inställd, återbetalas hela avgiften för kommande termin och framåt utan avdrag. All återbetalning sker inom 30 dagar.

Utbildningslitteratur
Utbildningslitteratur som är obligatorisk ingår i utbildningspriset. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tryckt material såsom innehåll, tider och priser samt på vår webbsida.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk Konst-och kulturutbildningar med vissa andra; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

”icon””icon”

Kontakta oss / Besök oss

Okome Backagård 228, 311 65 Vessigebro


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440
Veterinär: 0703-940 410
Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
Carola: 070-3064710
Ekonomi/Administration

Lone: 070-3940410
Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2021 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD