UPH Friskvårdskonsulent Häst

Nästa tillgängliga utbildning startar i augusti 2017

Detta är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med friskvård för häst och ryttare. Du lär dig att hitta lösningar på eventuella problem och orsaken till dessa. Du lär dig behandla häst och ryttare med massage samt tillpassa korrekt utrustning för att lösa problemen från grunden.

Utbildningen är anpassad så du kan jobba med hela ekipaget och riktar sig till dig med ett speciellt intresse för friskvård, utrustning såsom sadelutprovning och träningsupplägg samt rehabilitering. Utbildningen är helt fokuserad kring hästen/ ryttarens omvårdnad och välbefinnande samt möjligheten att optimera prestationsnivån hos båda.

Utbildning som är upplagd på 4 terminer, och bedrivs på distans med 22 seminarium på vardera 4 dagar en gång i månaden och däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag - fredag. Utbildningen räknas som en heltidsutbildning där du själv bestämmer när du studerar.

Du praktiserar i verkliga miljöer där du möter både ryttare och häst på alla nivåer.

Utbildningsplan

Ladda ner utbildningsplan här

Priser och övrig information

Utbildningen kostar 31 968 kr per termin. Utbildningen är under 4 terminer.

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj. Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-upplägg och organisation
-urval, behörighetsbedömning och antagning
-kvalitetssäkring

Antagningskrav:
Minst 18 år. Gymnasiekompetens. God hästvana.

Naturbrukslinjer, vårdlinjer och hästrelaterade utbildningar är meriterande samt arbetslivserfarenhet inom hästrelaterade yrken, vårdrelaterande yrken eller kundbemötanden, men inget krav. Alla rings upp för personlig intervju.

Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans

Jobba med hela ekipaget! Behandla häst och ryttare samt tillpassa rätt utrustning.

Innehåll kursplan:

Anatomi och fysiologi
- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.  
Biomekanik
- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential.
Rehabilitering
- Olika metoder för återanpassning och rehabilitering i nära samarbete med veterinär.
Praktik
- Massage för häst, en väl utvecklad idrottsmassage för häst
- Massage för human, idrottsmassage för ryttaren
- Utprovning av sadlar och utrustning samt bedömning av ryttarens påverkan Företagscoaching
- Grundläggande företagsekonomi och upprättande av affärsplan
Patologi 
- Grundläggande sjukdomslära
Näringslära
- Grundläggande kunskaper i näringslära
Etologi
- Grundläggande kunskaper om hästen i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan.
Träningsfysiologi
- Grundläggande kunskaper om faktorer som påverkar hållbarhet och prestation.
Effekter av kvantitet och intensitet. Nutrition, energiomsättning och vätskebalans.
Equipmentcoach
- Mycket goda kunskaper i utprovning av utrustning och sadlar samt ryttarens påverkan på hästen.    

Mål:                                                 

Efter avslutad utbildning ska eleven:

Ha kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hästens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskel ursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa.  

Ha kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist på häst och human. 

Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och förstå kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå grundläggande orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner. 

Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hästkontakter där det kan föreligga smittorisk. 

Ha goda kunskaper om hur träning påverkar skelett, muskulatur och cirkulation och kunna göra enklare träningsupplägg och ha förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation för häst och human. Ha en god förståelse för orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner. 

Studenten ska ha basala kunskaper om hästens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hästens hälsa och välbefinnande samt känna till de vanligaste problemen som kan uppstå vid felaktig utfodring. Studenten skall även känna till olika teorier som finns angående utfodring av häst. Eleven ska kunna upprätta en enklare foderstat. 

Kunna utföra hästmassage samt humanmassage och  stretching på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå varje individs vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som Hästfriskvårdskonsulent och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund. 

Ha kunskaper om hur en häst och människa återanpassas efter skada och hur den förebyggs mot nya likvärdiga skador. Ska kunna förstå påverkan av elektroterapi, ljusterapi och radiell och elektromagnetisk stötvåg dock ej kunna utföra dessa terapiformer. Ska förstå och kunna ge hästen och människan adekvat vård och veta när behandling av veterinär eller läkare erfordras och när Equiopat eller annan sakkunnig är lämplig. Ska skriva en uppsats i ämnet ryttarens påverkan på hästen. 

Studenten ska ha god förståelse och kunskap om vikten av rätt anpassad sadel och övrig utrustning. Studenten skall kunna anpassa sadel och övrig utrustning till hästen på ett bra sätt. Studenten skall ha goda kunskaper om hästens anatomi och fysiologi, och hur utrustning påverkar detta. Studenten skall kunna utföra en okulär besiktning av sadeln. Studenten skall ha kunskaper inom tömkörning, hästens tandhälsa och grundläggande sadelmakeri, samt har en  kunskap om de vanligaste sadelmärkena på marknaden. Studenten har goda kunskaper i hur ryttaren påverkar hästen. Studenten ser ekipaget i sin helhet och hjälper kund med diverse frågeställningar inom utrustning.

Studenten ska ha förståelse och viss kunskap om  hästens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med människan både i arbete och på marken. Kunna förstå grunderna i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan. 

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration                          Veterinär/Rehab: 0702-400236
Lotta: 0703-652965

Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD