UPH Equiopat®

Nästa utbildning startar i augusti 2017 

En utbildning som är upplagd på 4 terminer, ca 2600 timmar och bedrivs på distans med 22 seminarium på vardera 4 dagar en gång i månaden och däremellan distanstudier med tillgång till mentor måndag -fredag. Utbildningen räknas som en heltidsutbildning där du själv bestämmer när du studerar. 
Tentamen och diplomering sker efter varje godkänd kurs i behandlingsformerna, vilket möjliggör en smidig övergång till ditt nya yrkesval. Certifiering sker dock efter sluttentamen. 

Vi håller utbildningen i vår skola i Älvsered där även boende finns.
De praktiska momenten hålls hos Ingvarsson i Varberg, Svante Johansson Varberg, Stefan Jansson Varberg, Lynga Gård Falkenberg, Backome Falkenberg och Peter Untersteiner samt Dick Robertsson i Halmstad.

Utbildningsplan

Ladda ner utbildningsplan här

Prisuppgifter och övrig information

Pris per termin 31 968 kr x 4 terminer 
Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj. Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-upplägg och organisation
-urval, behörighetsbedömning och antagning
-kvalitetssäkring

Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Antagningskrav:
Minst 18 år. Gymnasiekompetens. God hästvana. 

Naturbrukslinjer, vårdlinjer och hästrelaterade utbildningar är meriterande samt arbetslivserfarenhet inom hästrelaterade yrken, vårdrelaterande yrken eller kundbemötanden, men inget krav. Alla rings upp för personlig intervju.

Våra utbildningar kan finansieras räntefritt via Human Finans

Rehabilitering för häst. Nu med D9, läkemedelskompetens! Du blir även djurvårdare på utökad nivå.

Innehåll kursplan:

Anatomi och fysiologi
- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.
Biomekanik
- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till   kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner.
Rehabilitering
- Vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering i nära samarbete med veterinär. Olika behandlingsmetoder.
Praktik
- Massage, biomekanik, electroterapi, ljusterapi (laser mm) och stötvåg EWST samt shockwave ESWT.
Företagsekonomi
- Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.
Näringslära
- Grundläggande kunskaper i näringslära.    
Patologi                                                                                            
-Grundläggande sjukdomslära.                                                                            
Etologi 
-Grundläggande kunskaper om hästen i flock, som enskild individ samt i     samverkan med människan.                                                                                
Sadellära                                                                                                  
- Grundläggande kunskaper om vikten av rätt utrustning på häst och kunna göra     bedömningen att en sadel eller övrig utrustning ej passar hästen.

Mål:

Efter avslutad utbildning ska eleven:

Ha kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hästens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskel ursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa.

Ha kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist. Ha god kunskap om hovens mekanism och påverkan.

Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och förstå kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå grundläggande orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner.

Studenten ska ha förståelse och viss kunskap om  hästens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med människan både i arbete och på marken.

Studenten ska ha basala kunskaper om hästens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hästens hälsa och välbefinnande samt känna till de vanligaste problemen som kan uppstå vid felaktig utfodring. Studenten skall även känna till olika teorier som finns angående utfodring av häst. Eleven ska kunna upprätta en enklare foderstat.

Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hästkontakter där det kan föreligga smittorisk.

Ha kunskaper om hur en häst återanpassas efter skada och hur den förebyggs mot nya likvärdiga skador. Ska väl kunna behärska användande och förstå påverkan av massage, stretching, elektroterapi, ljusterapi och Shockwave/stötvåg. Ska förstå och kunna ge hästen adekvat vård och veta när behandling av veterinär erfordras och när Equiopat eller annan sakkunnig är lämplig.

Studenten ska ha förståelse och kunskap om vikten av rätt anpassad sadel och ska kunna se när en sadel inte passar hästen. Ska kunna göra en enklare besiktning av en sadel och kunna avgöra om en sadelanläggning stör hästen eller ej.

Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan i egen layout.

Kort om UPH

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.

Kontakta oss / Besök oss

Ekängen 103, 311 51 Ätran
Hotellvägen 6,
311 63 Älvsered
Centrumvägen 3, 311 63 Älvsered


E-post: info@uph.nu

Öppettider:
Mån-fre 8.00-16.00

Telefon:

Frågor om utbildning: 0703-940 440

Linda: 0703-940440
Ledning/ Marknad
                                   Jeanette: 0703-474822
Ekonomi/Administration                          Veterinär/Rehab: 0702-400236
Lotta: 0703-652965

Michaela: 0707-512379
Marie-Louise: 0702-400236

© 2015 UTBILDNINGSCENTRUM FÖR HÄST/HUND OCH HUMANVÅRD